چهارشنبه 03 خرداد 1396

چشم انداز و اهداف موسسه

چشم انداز ما «تدریس آسان» سهولت رفع اشکال دانش آموزان عزیز تمامی ایران و ایجاد فرصتهای برابر آموزش برای همه دانش آموزان و در آینده ایی نزدیک ، آموزش همه عزیزان از طریق ایجاد «مدرسه مجازی» برای همه سنین و همه رشته ها می باشد.